Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Tehetséggondozás a nyárlőrinci óvodában

A nyárlőrinci óvodában, a 2021/22-es tanévben is tovább folytatódik a tehetséggondozás. 

Ez évtől már négy: a „Kincskereső” térbeli-vizuális, „Zenemanók” zenei, a „Mesevilág” anyanyelvi, és a „Kisfürkészek” természetismereti műhely kezdte meg tevékenységét.
2021 szeptemberében is, az iskolába készülő nagycsoportos korú óvodások körében történt, a tehetségígéretek azonosítása és kiválasztása.
A műhelyek működésének célja: olyan tehetséggondozó program működtetése, a zenei, a vizuális- népi művészetek, az anyanyelvi és a természetismeret eszközeivel, amely elősegíti, és esélyt és hozzáférést ad, a gyermekekben rejlő tehetség kibontakozásához.
A műhelyek működésének feladata: a tevékenységekhez a megfelelő feltételek megteremtése, tartalmának, minőségének fejlesztése és a szervezeti formák, módszerek biztosítása. Tehetségígéretes gyermekek erős oldalának, kreativitásának támogatása. „Légkörjavítás”, elfogadó, a személyiséget fejlesztő légkör biztosítása. Pihenés és relaxációs lehetőség megteremtése. Olyan területek támogatása, amely közvetve is befolyásolják a tehetség kibontakozását.

A „Kincskereső” térbeli-vizuális tehetségműhelybe bevont gyermekek száma 9 fő.
Műhelyvezető pedagógus: Mohácsi Gézáné tehetségfejlesztő pedagógus.

 A „Zenemanók” zenei tehetségműhelybe járó óvodások létszáma 9 fő.
Műhelyvezető pedagógus
: Bujdosó Brúnóné óvodapedagógus.

Műhelyek működésének időtartama: 2021. október 1. - 2022. május 31.

A tehetséggondozó műhelyek munkájának áttekintése:
  • A műhelyek heti 1 alkalommal 45 perces időtartamban működnek.
  • A program által olyan komplex személyiségfejlesztés történik, mellyel megvalósul a gyermekek tehetséggondozása a különféle művészeti ágakon keresztül. Biztosítjuk a műhelymunkák során, a gyermekek élmény és fantáziavilágának megfelelő szabad önkifejezést.
  • Olyan munkaformákat, módszereket ajánlunk fel, melynek során képessé válnak az együttműködésre, az összedolgozásra, önbizalmuk, önkontrolljuk erősödik, valamint fejlődnek szociális képességeik, társas kapcsolataik.
  • Kitekinthetnek a környező tágabb világba: tehetséges emberekkel, művészekkel való ismerkedéssel, náluk tett látogatásokkal, alkotásaikba történő betekintéssel, együtt tevékenykedéssel.
  • Változatos, színes differenciált témákat, technikákat ajánlunk fel, más művészeti területekkel: pl. –népi hagyományaink, - zene, - vizuális tevékenységek, - mozgás, - drámajáték.
Célunk, ha lehetőség adódik ismét rá, az érintett szülők nyílt napok során tapasztalatot szerezhessenek az alkotó tevékenységekről, a vendégművészekkel való közös munkákról, és a „Kincskereső”, a „Zenemanók”, a „Mesevilág” és a „Kisfürkészek” tehetségműhely attitűdjéről.  A program legfontosabb eredménye, hogy a gyermekek abban örömmel tevékenykedjenek, újra és újra alkossanak, megvalósíthassák elképzeléseiket.

 „Mesevilág” anyanyelvi műhely jelenleg nem aktív.
Műhelyvezető pedagógus: Plangárné Hajdu Anita óvodapedagógus.
 Mohácsi Gézáné
                                                                              Tehetségfejlesztő pedagógus