Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

„Zenemanók” zenei tehetségműhely 

 

A zenei műhelymunka 2019/2020-as nevelési évtől működik a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde falain belül.

A „Zenemanók” tehetségműhely elsősorban a zene és ének alapjaira építve kínálja meg a kis tehetségeket komplex, összevont tevékenységekkel /vizuális tevékenységek, anyanyelvi tevékenységek, természetismereti tevékenységek…/ egybe kötve, így műhelyeinkben rendkívül összetett /”minden-mindennel összefüggő”/ tehetséggondozás folyik.

Alkotunk, mozgunk zenére, új és a gyermekek számára még ismeretlen mozgásos összehangolt ritmusgyakorlatokat, különböző kísérleteket végzünk zenei eszközökkel, hangszerekkel, vendégművészeink által pedig kivételes és rendkívül különleges élménygazdagításban van részünk egy-egy új hangszer vagy népi mozgáskultúra bemutatása során. De betekintést nyerhetünk más tehetségműhelyekbe is, ahol szintén új területekkel, mesterségekkel, alkotói technikákkal, ismerkedhetünk meg és gazdagíthatjuk tudástárunkat.

A zenei tehetségműhely működésének célja:

-az átlagosnál fejlettebb adottságokkal bíró gyermekek alapvető zenei tudására támaszkodva, ritmusérzékük, zenei hallásuk, énekhangjuk, zenei memóriájuk és mozgásuk fejlesztése úgy, hogy közben megismerkedjenek az elődeik népszokásaival, s felkeltsük az igényt a komolyzene, népzene iránt, mind e mellett lehetőséget biztosítsunk a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megismerésére.

A zenei tehetségműhely működésének feladata:

-az alkotó gondolkodás, az alkotó képesség fejlesztése, az önkifejezés sokoldalú lehetőségeinek fejlesztése zenei-, vizuális-, és tapasztalati tevékenységek komplex alkalmazása (zene, báb, drámajáték) és ezen tevékenységek feltételeinek biztosítsa. Továbbá műhelyeink működésének fontos feladata, a gyermekek érzelmi blokkjainak feloldása, az alkotói légkör megteremtése, érzelemfeloldó módszerek: zene-, hang-, szín-, mozgásterápiás tevékenységek alkalmazásával.

A „Zenemanók” zenei tehetségműhely legfőbb elve:

„A zenével nemcsak zenét tanulunk… az ének felszabadít, bátorít, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi, lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmazkodóbbá tesz, figyelemre, fegyelemre szoktat, egész embert mozgat, nemcsak egy-egy részét…Fejleszti a közösségi érzést, kifejleszti a minden emberben meglévő zeneérzéket, s ezzel megadja a zenei műveltség alapját, amivel azután szebbé, gazdagabbá teszi egész életét.”

(Kodály Zoltán)                                 

                                                                                                       Bujdosó Brúnóné, Panka néni