Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

„ KINCSKERESŐ” térbeli-vizuális tehetségműhely bemutatkozása

A vizuális tehetséggondozás fontos eleme, hogy segítse a vizuális önkifejezést, annak kiteljesedését, látási- tapintási érzékelés, szem-kéz koordináció, térpercepció, manuális készség, kreativitás és fantázia erősödését, valamint a gyermekek szabad képi és plasztikai önkifejezésének alakulását. 
Lényeges a változatos, színes differenciált témák, technikák felajánlása más művészeti területekkel pl. –népi hagyományaink, - zene, komolyzene – tánc. A foglalkozások szerencsésen egészíthetik ki az intellektuális irányultságot, segíthetik a gyermek érzelmi-szociális fejlődését.

Cél, hogy alkotásaikban egyéni módon jelenítsék meg élményeiket, elképzeléseiket, szívesen és bátran használják a már ismert és új technikai, eszközöket, eljárásokat, anyagokat. Leljék örömüket saját és közös alkotásokban. Esztétikai érzékük fejlődjön, önértékelési képességük erősödjön.
A tehetséggondozás egyik mottója: hogy minden tehetségígéretes gyermek szülője is tehetséges valamiben. Ezáltal célunk a gyermekekkel édesapa és édesanya, nagyszülők megnyerése, hogy tehetségükkel bemutatkozzanak műhelyünkben.

Speciális célok a tehetséggondozásban:
• A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása.
A sokféle vizuális technikát megismerve későbbi érdeklődési irányait tudja alakítani.
• A gyermek tehetségével összefüggő "gyenge területek” kiegyenlítése, fejlesztése.
Mindenképpen olyan területeket kell a „gyenge” oldalon értenünk, amelyek a tehetség fejlődését megnehezítik, vagy éppenséggel megakadályozzák.
• Minden terület fejlesztése.
A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk a különleges fejlesztési területek mellett, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását.
• Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása.
A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy túlbecsülje azt. Egy-egy kiemelkedő gyermek integrálásában segíthet a műhelyben foglalkozó társakkal való közös tevékenykedés, páros feladatok alkalmazása pl. drámajátékokkal.
• A pihenés és a relaxációs lehetőség biztosítása.
Pihenni is meg kell tanulni a gyermeknek. Az alkotás menetében a megfelelő attitűd megteremtése, a „ráhangolódás” segítése az alkotás folyamatához: drámajáték, zene, mese, bemutatók, művészekkel való megismerkedés stb. lehetőségei által.

A műhelyek működésének feladata: az alkotó-alakító tevékenységekhez a feltételek megteremtése, tartalmának, minőségének fejlesztése és a szervezeti formák, módszerek biztosítása. A gazdagító programban résztvevő gyermekeknél nem a teljesítményeket várjuk tőlük, hanem az új élmények megszerzésére törekedünk.
Mohácsi Gézáné
Tehetségfejlesztő pedagógus