Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodapedagógus álláslehetőség

>>

Kincskereső Óvoda és Bölcsőde

                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2025.08.14. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírásban meghatározott feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakképesítést igazoló oklevél hiteles másolata

•         motivációs levél

•         önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Almási Barbara nyújt, a +36300815790 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/2022. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

 

•         Elektronikus úton Almási Barbara részére a vezeto@nyarlorinciovoda.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6032 Nyárlőrinc, . .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza