Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Rólunk írták

Egy szakértő szemével…

Az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú, „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása - Esélyteremtő Óvoda” című kiemelt uniós projekt keretében megvalósult szakértői kontaktórák a program céljaként a környezetével önazonos, problémákat kezelni képes, a hátránykompenzációs nevelői eljárásokat ismerő és hatékonyan alkalmazni tudó óvodai hálózat kialakítását támogatták a nyárlőrinci Kincskereső Óvoda és Bölcsődében.
Az intézményes keretek között megvalósuló pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztés az óvodapedagógusok munkájának támogatására is lehetőséget nyújtott.
A nyárlőrinci óvoda csodálatos épületébe beérkezve a látogató érzi az erőt, az egységet, a nyugalmat.
Az impozáns épület, a gondosan összeválogatott felhasznált anyagok, az épületből áradó igényesség megérint mindenkit, aki belép.
Ma is, ahogy bármikor a múltban egy oktatási-nevelési intézmény magas színvonalú működtetése több speciális szakismeretet követel. Meg kell felelni a társadalmi, gazdasági, elvárásoknak, a szülők, és gyermekek igényeinek. Rendelkezni kell egy olyan szervezettel, melynek belső vezetése koherens a külső igazgatási viszonyokkal.
Ez azonban mind kevés, ha a közösség, aki együtt dolgozik nem ismeri a célokat és nem valósítja meg a rá osztott feladatokat. Ahhoz, hogy egy ilyen közösség létrejöjjön elengedhetetlen egy támogató légkör kialakítása, melyben a nevelőtestület tagjai együtt gondolkodhatnak.
Legyen az bármilyen köznevelési Intézmény; belső és külső háttere, működési területe kihat a szellemiségére is. Az innovációs háttér, amire alapozni lehet az maga az Intézmény és minden szakembere, dolgozója, tapasztalata eddig elért személyes eredményeik. Ez olyan kiindulási pont, mely megfelelő alapja lehet egy haladó szemléletű intézmény kialakításának. Az intézményben dolgozó kollégák oktatási- nevelési tapasztalata azonban nem elég, ha nincs mögötte a mindennapi munka erejének a meggyőződése.
A projektben megvalósult gyógypedagógiai szakmai támogatás alkalmával olyan vezetést és nevelőtestületet ismerhettem meg, ahol érezhető az intézményben dolgozó kollégák példaértékű oktatási- nevelési tapasztalata, elkötelezettsége, hivatástudata. Kézzel fogható a közös cél, a szakmai érdeklődés, motiváció, ami a megújult páratlan külső környezettel szinkronban ad egy kiváló egységet.
Az intézmény munkatársainak a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása iránti szemlélete magas színvonalú pedagógiai értéket képvisel.
Tevékenységük létfontosságú, hozzáállásuk, megtartó közösségi erejük megbecsülésre méltó.

 
Kovács Andrea
Köznevelési szakértő