Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

„Kisfürkészek” természetismereti tehetségműhely 

A 2020/2021-es nevelési évben indult el először intézményünkben természetismereti tehetségműhelyünk.

A természetismereti tehetségműhely a környezetünk tevékeny megismerését teszi lehetővé, amely kiválóan fejleszti a gyermekek logikai képességét és lehetővé teszi, hogy jobban megismerjék saját környezetük értékeit, problémáit.

Célunk, hogy a tehetségígéretes gyermekek előzetes ismereteik az őket közvetlen és közvetetten körülvevő környezetükről kibontakozzanak, spirális tudásanyaguk folyamatosan bővüljön, alap problémamegoldó készségük erősödjék.
A különböző tudományterületek egyes ismereteinek bemutatása az életkori sajátosságok figyelembevételével elősegíti a gyermekek erős oldalának megtalálását, kibontakozását, fejlesztését.
A területpecifikus ismeretek és metodika mellett több más területen is szereznek tapasztalatokat, amely ráeszmélteti a gyermekeket az élet komplexitására, ok-okozati összefüggéseire.
Fő alkalmazott metodikánk a projektpedagógia, amely segít multiszenzorális módon a kapott ismeret és képességfejlesztő feladatok elmélyítését, kibontakoztatását.

Fő feladata a műhelynek, hogy tapasztalatok és kísérletek alapján a természetismeret területén bővüljenek a gyermekek ismeretei. 
A tehetségígéretes gyermekek erős oldalai kibontakoznak, tovább fejlődnek, erősödnek, esetleges elmaradásokkal felzárkóznak, problémamegoldó gondolkodásuk, logikai készségük folyamatosan fejlődik és formálódik.
A négy tehetségműhely (térbeli-vizuális, ének-zenei, anyanyelvi, természetismereti) közös tevékenységeivel és szakmai vendégelőadókkal gazdagítjuk a gyermekek élményeit, tapasztalatait és ismereteit.
Fontos, hogy a gyermeket körülvevő világ folyamatos önkéntelen érdeklődése fennmaradjon.

Vadászi József