Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Tájékoztató a bölcsődei beiratkozással kapcsolatosan

Tájékoztató a bölcsődei beiratkozással kapcsolatosan

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde bölcsődéjébe a 2021/2022. nevelési évre történő bölcsődei beiratkozásra az alábbi időpontban kerül sor

A beiratkozás 2021. április 20-án (kedd) 8-16 óráig lesz a Kincskereső Óvoda és Bölcsődében.

Ezen a napon azon szülők jelentkezését várjuk, akik 2021. szeptemberétől szeretnék megkezdeni a gyermekük beszoktatását.

A gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2021. május 15-ig az intézményvezető döntést hoz, melyről írásban értesíti az éritett szülőt.

A gyermek bölcsődei beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok (a gyermek bölcsődei nevelésének első napján bemutatandók!):

  • a gyermek anyakönyvi kivonatát,
  • TAJ kártyáját,
  • a szülő/gondozó és gyermek lakcímkártyáját.

Azon szülők esetében, akik a megjelölt időszakban nem kérik gyermekük felvételét, de időközben sikerült munkába állniuk vagy egyéb indok miatt szükségük van bölcsődei ellátásra, kérhető soron kívüli felvétel is. 

 Ha a felvételt nyert gyermek a megbeszélt időpontra nem kezdi meg a beszoktatást, a helyét 2 hétig tartjuk fenn, utána a szülőknek újra be kell íratniuk a gyermeket.

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, akinek szülei, nevelői, gondozói

  • munkavégzésük,
  • munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
  • betegségük,
  • vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll                                                                                             
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket.

                                                                                                           Almási Barbara

                                                                              intézményvezető

 

bolcsodei-felveteli-kerelem.pdf

Vissza